Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.Zapoznaj się z polityką cookies. x

Poszukujemy

Firma 3OCEANS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, armator żaglowców „Fryderyk Chopin” oraz „Kapitan Głowacki”, organizator „Niebieskiej Szkoły” – rejsów edukacyjnych dla młodzieży, aktualnie poszukuje osób na stanowiska:
 


 

Pracownik administracyjno-biurowy

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:
• bieżąca telefoniczna obsługa klientów;
• obsługa i koordynacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
• sortowanie, skanowanie i archiwizacja dokumentów;
• rozliczenia z kontrahentami;
• kontakt z biurem księgowym;
• wystawianie i wprowadzanie do systemu księgowego faktur sprzedażowych;
• opisywanie i wprowadzanie do systemu księgowego faktur zakupowych;
• organizacja podróży służbowych, rezerwacje lotów, hoteli, samochodów;
• aktualizacja bieżących treści na stronach internetowych i w mediach społecznościowych;

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:
• samodzielność w działaniu;
• doskonała organizacja pracy;
• umiejętność określania priorytetów;
• nastawienie na rozwiązywanie problemów i podejmowanie wyzwań;
• umiejętność pracy pod presją czasu oraz w okolicznościach dynamicznie zmiennych;
• komunikatywny język angielski;
• znajomość środowisk komputerowych MacOS/Windows;
• umiejętność obsługi oprogramowania oraz urządzeń biurowych;
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
• gotowość do weekendowych wyjazdów służbowych na terenie RP – okazjonalnie;

Naszym współpracownikom oferujemy:
• miejsce pracy w ścisłym centrum Warszawy;
• przyjemną, rodzinną atmosferę w biurze;

Kontakt (po więcej informacji oraz dla osób zainteresowanych): biuro@3oceans.pl  

Sposób przetwarzania danych osobowych


 Mechanik

Armator żaglowca "Fryderyk Chopin" zatrudni mechanika. 

Miejsce pracy: statek,
rejony żeglugi: Europa, Karaiby,
praca w systemie zmianowym - ok. 3/3 m-ce.

Obowiązki:
        - eksploatacja (zgodna z zaleceniami producentów i dobrą praktyką) systemów, silników oraz innych          
          urządzeń mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych znajdujących się na pokładzie statku,
        - kontrola stanu zaworów dennych, zbiorników i kadłuba w zakresie bezpieczeństwa,
        - dbanie o porządek w pomieszczeniach maszynowych,
        - diagnozowanie usterek oraz ich usuwanie,
        - udział w remontach i naprawach oraz ich planowaniu.
Oczekiwania:
        - patent Mechanika Motorowodnego lub Mechanika Jachtowego lub innego certyfikatu mogącego
           stanowić  ich ekwiwalent,
        - świadectwa potwierdzających odbycie czterech podstawowych szkoleń STCW,
        - umiejętności czytania schematów i rysunków technicznych,
        - podstawowej znajomości elektryki i automatyki,
        - umiejętności pracy w zespole,
        - znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Kontakt (po więcej informacji oraz dla osób zainteresowanych): biuro@3oceans.pl

Bosman

 

Obowiązki:
 Dbanie o stan takielunku, pokładu, łodzi ratowniczych, urządzeń kotwicznych i cumowniczych, oraz wyposażenia hotelowego
 Kierowanie częścią załogi podczas manewrów żaglowych oraz portowych,
 Zarządzanie załogą w kontekście dbania o czystość i porządek na statku,
- Zarządzanie załogą w trakcie podstawowych prac konserwacyjnych statku
- Własnoręczne wykonywanie bieżących napraw takielunku, ożaglowania, wyposażenia hotelowego i pokładowego
- Przygotowywanie planu prac remontowych, przygotowywanie bieżących zakupów technicznych

Od Bosmana oczekujemy:
 świadectw potwierdzających odbycie czterech podstawowych szkoleń STCW,
 umiejętności technicznych i doświadczenia w pracy w drewnie i stali,
 umiejętności pracy na rejach,
 znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 podstawowej wiedzy i umiejętności żeglarskich

Kontakt (po więcej informacji oraz dla osób zainteresowanych): biuro@3oceans.pl

Sposób przetwarzania danych osobowych


 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 3Oceans z siedzibą Warszawie przy ul. Koszykowej 3/160, 00-564 Warszawa, KRS: 0000352793, NIP: 7010222415, REGON: 1422583980 (dalej „3Oceans”).

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do 3Oceans zgadzasz się na przetwarzanie przez 3Oceans danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez 3Oceans z siedzibą Warszawie przy ul. Koszykowej 3/160, 00-564 Warszawa danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

I. Dane kontaktowe

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@3ocenas.pl lub pod adresem ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa. 

II. Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: 
1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
2. W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
3. W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

III. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wskazanych powyżej w pkt II. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

IV. Okres przechowywania danych 

1. W zakresie wskazanym w pkt II.1 i II.2 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, 
2. W zakresie wskazanym w pkt II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
3. W zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody. 

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

VII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.